Markedsudviklingen i 2016 for realkreditinstitutter

07-07-2017

Realkreditinstitutternes samlede udlån steg sidste år med 2,6 pct. til i alt 2.720 mia. kr. godt hjulpet af de stigende boligpriser i dele af landet, viser Finanstilsynets analyse af årsregnskaberne.

Det er en kombination af de lave renter, de høje boligpriser i visse dele af landet og en generel bedring i økonomien, der har øget efterspørgslen efter realkreditlån, skriver Finanstilsynet.

Realkreditinstitutterne har også forbedret deres indtjening. I 2016 fik realkreditinstitutterne et resultat før skat på 18,9 mia. kr. Det er en stigning på 4,3 mia. kr. i forhold til 2015. Fremgangen i forretningen blev især drevet af kursregulering og lavere nedskrivninger. Nedskrivninger i procent af udlån for 2016 var på det laveste niveau siden 2007 og lå på 0,04 procent.

De senere år har institutterne indført forskellige bidragssatser på forskellige låntyper i et forsøg på at skubbe låntagere væk fra risikable lån over mod mindre risikable lån som f.eks. lån med fast rente og afdrag. Rentetilpasningslån udgjorde stadig den største del af realkreditinstitutternes samlede udlån, idet 65 pct. af udlånet i 2016 var med rentetilpasning. Rentetilpasningslån med løbetid på 1 år eller derunder er dog faldet til knap 58 pct. i 2016 mod 76 pct. i 2007.

 

Læs hele artiklen her.

 

Senest opdateret 07-07-2017