Markedsudviklingen i 2016 for fondsmæglerselskaber

21-12-2017

Fondsmæglerselskaberne fik samlet set et dårligere resultat i 2016 end året før. Denne generelle tilbagegang kan primært tilskrives et fald i kerneindtjening fra nettokurtager, -gebyrer og -provisionsindtægter og særligt fra investeringsservice med aktieprodukter.

Operationelle tab og tab af indtjening udgør typisk de største risici for fondsmæglerselskaberne. For selskabernes kunder er den største risiko, at de ikke får den beskyttelse, de skal have i henhold til investorbeskyttelsesreglerne.

 

Den 3. januar 2018 træder MiFID II i kraft. Det indebærer bl.a. skærpede krav til den investorbeskyttelse, som fondsmæglerselskaber og andre værdipapirhandlere skal give kunderne. Et konkret eksempel på dette er skærpede regler om, hvornår og i hvilket omfang selskaberne må modtage provisionsbetalinger.

Læs: Markedsudviklingen for fondsmæglerselskaber 2016

Senest opdateret 21-12-2017