Markedsudvikling i 2016 for firmapensionskasser

20-12-2017

Firmapensionskasserne opnåede et samlet resultat på 3,8 mia. kr. i 2016 mod et resultat på 0,7 mia. kr. i 2015.

Forbedringen af resultatet kan primært henføres til en markant stigning i investeringsafkastet, som var på 4,5 mia. kr. i 2016 mod 0,5 mia. kr. i 2015. Den store stigning kan henføres til en stigning i afkastet på obligationer, der i 2016 udgjorde 76 pct. af de samlede investeringsaktiver.

 

De pensionsmæssige hensættelser i firmapensionskasserne var på ca. 41 mia. kr. i 2016, svarende til 1,3 pct. af de samlede pensionsmæssige hensættelser i Danmark. Markedet for firmapensionskasser er relativt koncentreret. Fem firmapensionskasser ejer 95 pct. af de samlede aktiver, mens den største firmapensionskasse alene ejer 70 pct. af de samlede aktiver.

 

Hent: Markedsudvikling for firmapensionskasser for 2016

Senest opdateret 20-12-2017