Markedsudviklingen i 2014 for Firmapensionskasser

27-10-2015

Hovedkonklusioner for firmapensionskasserne 2014.

Firmapensionskasserne opnåede samlet set et resultat på -0,9 mia. kr. i 2014 mod et resultat på -0,2 mia. kr. i 2013. Faldet stammer primært fra øgede pensionshensættelser.

Investeringsafkastet var på 5,4 mia. kr. i 2014 mod -1,6 mia. kr. i 2013. Stigningen i investeringsafkastet stammer primært fra afkastet på obligationer som følge af rentefaldet i 2014. Forbedringen af investeringsafkastet skal ses i lyset af, at rentefaldet tilsvarende har givet anledning til en stigning i pensionshensættelser på 4,2 mia. kr.

Den samlede pensionsformue forvaltet i firmapensionskasser steg fra 39 mia. i 2013 til 43 mia. kr. i 2014 svarende til 1,7 pct. af den samlede pensionsformue i Danmark.

Læs hele artiklen her.

Senest opdateret 27-10-2015