Markedsudviklingen i 2014 for Realkreditinstitutter

12-05-2015

De danske realkreditinstitutter opnåede i 2014 samlet set en fremgang i resultatet på 15 pct. i forhold til året før. I absolutte tal var fremgangen på 1,3 mia. kr. Resultatforbedringen skyldtes primært øgede nettorenteindtægter, der især kan henføres til øgede bidragsindtægter og stigende udlån, fremgår det af Finanstilsynets analyse af institutternes årsregnskaber.

Samlet set fik realkreditinstitutterne i 2014 et overskud før skat på 9,5 mia. kr. mod 8,2 mia. kr. i 2013. Nettorenteindtægterne steg til 22,3 mia. kr. mod 21,0 mia. kr. i 2013, svarende til en stigning på 6,1 pct.

Nedskrivningsprocenten blev 0,19 pct., hvilket var uændret i forhold til 2013. Omfanget af lån med restance var ligeledes uændret.

Samlet set har realkreditinstitutterne en kapitaloverdækning i forhold til det nuværende kapitalkrav. Alle institutter kan med deres kapitalgrundlag ultimo 2014 også overholde de fuldt indfasede kapitalkrav fra CRR og CRD IV. For nogle institutter vil overdækningen dog være begrænset, hvilket gør det nødvendigt at udvide kapitalgrundlaget frem mod 2019, hvor de nye kapitalkrav er fuldt indfaset. Herudover skal realkreditinstitutterne også tage hensyn til et kommende gældsbufferkrav samt krav fra ratingbureauer i forhold til kreditvurderingen (ratingen) af obligationerne.

Læs hele artiklen her.

Senest opdateret 24-06-2015