Markedsudviklingen i 2014 for skadesforsikringsselskaber

18-08-2015

De danske skadeforsikringsselskaber opnåede samlet set en fremgang i resultatet på 3,1 mia. kr. i 2014. Selskaberne fik således et samlet resultat før skat på 11,3 mia. kr.

Bag ved det gode resultat ligger der en positiv udvikling i både den egentlige forsikringsdrift og i selskabernes investeringsafkast.

Fremgangen i forsikringsdriften er afspejlet i nøgletallet combined ratio, der er et udtryk for driftsomkostninger og erstatningsudgifter i forhold til præmieindtægterne. For selskaberne som helhed blev combined ratio 88 pct. mod 89,2 pct. i 2013.

Fra 2016 træder der nye såkaldte Solvens II regler i kraft for skadeforsikringsselskaberne. Finanstilsynet vurderer, at selskaberne er godt forberedte på de nye regler, og at ingen selskaber kommer i solvensproblemer som følge af overgangen til de nye regler.

Læs hele artiklen her

Senest opdateret 18-08-2015