Realkreditinstitutternes regnskaber 1. halvår 2014

12-11-2014

Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber

  • Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 5,2 mia. kr. i 1. halvår 2014 mod 4,4 mia. kr. året før.
  • Nettorenteindtægterne er opgjort til 10,8 mia. kr. i 1. halvår 2014, hvilket er en stigning på ca. 0,6 mia. kr. i forhold til 1. halvår 2013.
  • I 1. halvår 2014 havde realkreditinstitutterne en nettokursgevinst på 80 mio. kr., mod et kurstab på ca. 440 mio. kr. i 1. halvår 2013.
  • Nedskrivninger på udlån var 2,6 mia. kr. i 1. halvår 2014, hvilket er en stigning på ca. 0,5 mia. kr. i forhold til 1. halvår 2013.
  • Det samlede udlån var ved udgangen af 1. halvår 2014 på 2.628 mia. kr. Det er en stigning på 1,8 pct. i forhold til året før.
  • Den egentlige kernekapitalprocent er steget fra 18,3 pct. ultimo 2013 til 18,7 pct. ved udgangen af 1. halvår 2014. Stigningen kan både henføres til institutternes driftsresultat og den nye kapitalregulering CRR/CRDIV[1], der har ændret kravene til både realkreditinstitutternes kapital og den samlede risikoeksponering.

Læs hele artiklen her (pdf)

Senest opdateret 18-02-2015