Markedsudviklingen i 2012 for skadesforsikringsselskaber

29-05-2013

Konklusioner

 

Årets resultat før skat for sektoren blev mere end fordoblet i forhold til 2011 til i alt 10,2 mia. kr. i 2012. Resultatet er opnået via en markant forbedring i det forsikringstekniske resultat, og en tredobling i investeringsafkastet. Sidstnævnte skal dog ses i lyset af, at investeringsafkastet i 2011 var på et relativt lavt niveau som følge af uro på de finansielle markeder.

 

Lavere erstatningsudgifter, og i særdeleshed stigningen i selskabernes præmieindtægter danner grundlaget for det forbedrede forsikringstekniske resultat.

 

Nøgletallet combined ratio faldt med 6 procentpoint til 87,1 pct. i 2012, hvilket hovedsageligt skyldes den forbedrede erstatningsprocent. Sektorens samlede lønsomhed er dermed forbedret.

 

Der er fortsat en del selskaber med et negativt forsikringsteknisk resultat, men denne gruppes markedsandel er kraftigt aftaget og udgør i 2012 mindre end 2 pct. mod 20 pct. i 2011.

 

Egenkapitalforrentningen er vokset med 6 procentpoint til 15 pct. i 2012.

 

Solvensdækningen er i 2012 3,8, hvilket er et niveau der har været gældende i en længere periode.

 

Se hele artiklen her  (pdf)

Senest opdateret 29-05-2013

Kontakt

Underdirektør