Markedsudviklingen i 2011 for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger

29-08-2012

Hovedkonklusionerne er følgende:

  • Foreningerne havde et underskud på 8,4 mia. kr. i 2011.
  • Foreningernes formue er faldet med 17 mia. kr. i løbet af 2011, hvilket svarer til et fald på godt 3 pct. i forhold til formuen ved udgangen af 2010. Formuefaldet er fordelt over alle typer af foreninger.
  • Investeringsafkastet er negativt med 0,5 pct. i 2011. Det er de aktiebaserede afdelinger, der trækker i negativ retning.
  • Omkostningsprocenten for investeringsforeninger udgør 1,05 pct., hvilket er en mindre stigning i forhold til 2010.

Det bemærkes, at markedsudviklingsartiklen er revideret i forhold til en tidligere offentliggjort version, hvilket indebærer en ændret konklusion vedrørende udviklingen i omkostningsprocenten. I den tidligere version fremgik det, at omkostningsprocenten var faldet fra 1,05 pct. i 2010 til 0,80 pct. i 2011. Ændringen skyldes en fejl i datagrundlaget for den tidligere version.

 

Senest opdateret 20-09-2012