Markedsudviklingen i 2011 for fondsmæglerselskaber

28-08-2012

 

Hovedkonklusionerne for fondsmæglerselskaberne i 2011 er følgende:

  • Indtjening pr. omkostningskrone er faldet fra 1,41 til 1,25.
  • Størstedelen af fondsmæglerselskaberne har fortsat en forretningsmodel, der baserer sig på traditionel kapitalforvaltning.
  • Der er øget konkurrence om kunderne i segmentet for traditionel kapitalforvaltning.
  • Størstedelen af indtjeningen stammer fortsat fra investeringsservice (jf. boks 1) vedrørende aktier og dernæst vedrørende obligationer.
  • Der er en stigning i udlodning af udbytte på trods af faldende indtjening.

Læs hele artiklen her (pdf)

 

Senest opdateret 28-08-2012