Markedsudviklingen i 2010 for firmapensionskasser

30-09-2011

For firmapensionskasserne under ét faldt solvensdækningen fra 4,1 i 2009 til 3,5 i 2010.

Hovedtallene for firmapensionskasserne i 2010 var:

  • Årets resultat blev et underskud på 0,4 mia. kr. i 2010 mod et overskud på 2,6 mia. kr. i 2009
  • Det samlede investeringsafkast faldt 35 pct. i 2010 til 3,0 mia. kr. – sammenlignet med de seneste fem år ligger afkastet dog stadig højt
  • Firmapensionskassernes samlede aktiver steg 12 pct. til 50 mia. kr. i 2010 mod 45 mia. kr. i 2009

Se artiklen her (pdf)

 

Senest opdateret 26-10-2012