Markedsudviklingen i 2010 for forsikringsmæglervirksomheder

21-12-2011

Konklusioner

  • Forsikringsmæglerne havde samlet en omsætning fra forsikringsformidling i 2010 på over 1,1 milliard kr. Omsætningen viser et fald på 4 pct. i forhold til 2009.
  • Vederlag modtaget fra kunderne er steget med 7 pct. og provisionsaflønningen fra forsikringsselskaberne er faldet 17 pct. i forhold til 2009.
  • De fem største forsikringsmæglervirksomheder tegner sig for en markedsandel på 72 procent af den samlede omsætning.

 

Læs hele artiklen her (pdf)

 

Senest opdateret 21-12-2011

Værd at vide

Alle eksisterende provisionsaftaler bortfaldt pr. 1. juli 2011.

Oversigten for 2010 er derfor den sidste i rækken.