Realkreditinstitutternes regnskaber 1. halvår 2010

05-10-2010

Halvårsartikel 2010 for realkreditinstitutter

Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber:

  • Institutterne fik et samlet resultat før skat på 5,3 mia. kr. i 1. halvår 2010 - mod et resultat før skat på 5,4 mia. kr. i 1. halvår året før.
  • Nettorenteindtægterne er faldet. Dette skyldes blandt andet lavere renter.
  • Nedskrivninger på udlån er opgjort til 1,5 mia. kr., hvilket er ca. 300 mio. kr. mindre end året før.
  • Det samlede udlån er steget 114,5 mia. kr. (5 pct.) på ét år.
  • Kernekapital- og solvensprocent er steget for sektoren som helhed i forhold til 1. halvår året før.


Se hele artiklen her (pdf)


 

Senest opdateret 05-10-2010