Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter

10-05-2010

Hovedtallene for realkreditinstitutterne i 2009 var:

  • Markedsudviklingen i 2009 for realkreditinstitutter 4
    Realkreditinstitutterne havde i 2009 forholdsvis store nedskrivninger på udlån og garantier – 4,6 mia. kr. svarende til en nedskrivningsprocent på 0,20. Den højeste i 16 år.
  • Realkreditinstitutterne tjente 7,0 mia. kr. før skat, hvilket skyldes en stigning i kerneindtjeningen (i form af netto renteindtægter) på 20,8 pct. og en stigning i kursreguleringerne.
  • Efterstillede kapitalindskud steg med 12 mia. kr. i forhold til 2008, hvilket skyldes tre institutters optagelse af statslig hybrid kernekapital.


Se hele artiklen her (pdf)


 

Senest opdateret 10-05-2010