Markedsudviklingen i 2009 for fondsmæglerselskaber

28-05-2010

Hovedkonklusionerne for fondsmæglerselskaberne i 2009 er:

  • Fondsmæglerselskabernes kerneindtjening er faldet med 7,2 pct. og omkring en tredjedel har underskud. Resultaterne dækker dog over en stor spredning blandt selskaberne.
  • Solvensprocenten er steget. Dette skyldes især, at selskaberne har reduceret såvel udbyttebetaling, som den samlede risiko.
  • Generelt er fondsmæglerselskabernes indtægter faldet mere end deres omkostninger.
  • Selskaber uden tilladelse til at handle for egen regning har formået at øge indtjening pr. omkostningskrone med 49 pct., mens selskaber med tilladelse til handel for egen regning har oplevet et fald i indtjening pr. omkostningskrone på 16 pct.

Se hele artiklen her (pdf)
 

 

Senest opdateret 28-05-2010