Markedsudviklingen i 2009 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

10-06-2010

Hovedtallene for livsforsikringsselskaberne i 2009 var:

  • I 2009 blev årets samlede resultat på 9,8 mia. kr. mod et underskud på 22,8 mia. kr. i 2008.
  • De samlede bruttopræmier faldt til 103 mia. kr. i 2009 fra 108 mia. kr. i 2008.
  • De forsikringsmæssige ydelser faldt med 0,3 pct. til 68 mia. kr.
  • Den samlede pensionsopsparede formue steg til 2740 mia. kr. Heraf forvalter livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser ca. 60 pct.


        Læs artiklen her (pdf)

Senest opdateret 11-06-2010