Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2009

27-11-2009

Konklusioner:

  • Selskaberne opnåede et samlet investeringsafkast på 19,2 mia. kr.
  • Samlet set er branchen fortsat ved at genopbygge de individuelle buffere, mens de kollektive bonuspotentialer ikke er i vækst.
  • Den samlede solvensoverdækning er faldet.
  • Alle 61 selskaber var i grønt trafiklys pr. 30. juni 2009.
Se hele artiklen her (pdf)


 

Senest opdateret 16-06-2010