Markedsudviklingen i 2008 for Firmapensionskasser

03-12-2009

Konklusioner:

  • Firmapensionskasserne præsterer samlet et tab efter skat på næsten 4 mia. kr. for året 2008.
  • Indbetalingerne til firmapensionskasserne steg markant igen i 2008 som følge af ekstraordinære bidrag.
  • 8 antal firmakasser kunne ikke klare det røde trafik lys ultimo 2008.
  • 4 firmapensionskasser fik påbud om at foretage genoprettelsesplaner i løbet af 2008.
  • Firmapensionskasserne kom bedre igennem krisen i 2008 i forhold til ”dotcomboblens” brist i 2001/2002.


Læs hele artiklen her (pdf)

Senest opdateret 03-12-2009