Realkreditinstitutternes årsregnskaber 2002

24-07-2003


Download Finanstilsynets artikel om realkreditinstitutternes årsregnskaber 2002 her.

Konklusioner:

  • Stigning i resultat før skat
  • Nettorente- og gebyrindtægter på det højeste niveau i den seneste 5-års-periode
  • Stigning i kursreguleringer af værdipapirbeholdninger – dog fra lavt niveau
  • Stor stigning i samlede udlån – største udlånsvækst i den seneste 5-års-periode

Senest opdateret 19-11-2003