Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2002 (foreløbige tal)

24-07-2003

Download Finanstilsynet artikel om pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2002.

Konklusioner:

  • Resultat før skat er faldet i forhold til 1. halvår året før. Dette skyldes en tilbagegang i de mindre og mellemstore institutter (især i gruppe 2), hvorimod resultatet i gruppe 1 er uændret
  • Halvårets egenkapitalforrentning er faldet i alle grupper
  • Tab og hensættelser (værdinedskrivninger) på udlån er faldet samlet set, hvilket skyldes et nettofald i gruppe 1 - de mindre og mellemstore institutter (især gruppe 2) har derimod haft en kraftig stigning
  • Kurstab på aktier
  • Resultat af "almindelig" bankdrift er steget i gruppe 1, men faldet i gruppe 2 og 3
  • Omkostninger er faldet i de største institutter, men steget i de mindre og mellemstore institutter
  • Udlånsvæksten er reduceret betydeligt i 1. halvår 2002. Der er imidlertid fortsat stor spredning. Væksten i institutter med den højeste vækst er faldet, men niveauet er forholdsvis højt. Udlån er faldet i gruppe 1
  • Indlån er steget – og for første gang i flere år er indlån vokset mere end udlån
  • Aktiebeholdninger reduceret betydeligt
  • Kernekapitalprocenten er steget samlet set – men faldet i de institutter, der har den mindste procent

Senest opdateret 19-11-2003