Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

24-07-2003

 

Konklusioner


Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom ikke overholder den lovpligtige lånegrænse. Faldet i ejendomspriserne betyder, at der er stillet supplerende sikkerheder for i alt 28 mia. kr., svarende til ca. 3 pct. af SDO udstedelsen. I 2008 er priserne på enfamiliehuse faldet 10 pct. på landsplan. Ejerlejligheder 14 pct. Supplerende sikkerhedsstillelse er nødvendig ved fortsat fald i ejendomspriser.

Realkreditlån med rentetilpasning stiger i forhold til fastforrentede lån, og realkreditlån med afdragsfrihed tegner sig nu for halvdelen af lån til ejerboliger.

Hovedtal for realkreditinstitutterne i 2008 fremgår nedenfor:  

 

  • Realkreditinstitutternes resultat før skat er faldet markant i 2008, særligt som følge af betydelige kurstab på værdipapirbeholdninger.
  • Nettoindtjeningen i realkreditinstitutternes kerneforretning, hvor der ses bort fra kursreguleringer og resultat i dattervirksomheder, er kun faldet beskedent i 2008 i forhold til året før. Dette skyldes også, at nedskrivninger på udlån fortsat er på et lavt niveau - i relative termer.

Se den fulde markedsudviklingsrapport her (pdf) 

Senest opdateret 03-06-2009