Markedsudviklingen i 2006 for investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør i dag en artikel om markedsudviklingen i 2006 for investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

Konklusioner:

Foreningerne havde et overskud på i alt 65 mia. kr. Dette er et fald på ca. 30 pct. set i forhold til resultatet i 2005.

Omkring 1/3 del af overskuddet blev udloddet til foreningernes medlemmer, mens 2/3 af overskuddet blev opsparet i foreningerne.

Medlemmernes formue er vokset med 100 mia. kr. i løbet af 2006, hvilket svarer til en vækst på over 12 pct. i forhold til formuen ved udgangen af 2005.

Væksten i formuen er i 2006 størst for de egentlige investeringsforeninger, som henvender sig til den brede offentlighed.

Traditionelt har den største del af medlemmernes formue været placeret i obligationer. Dette billede er vendt i 2006. Midlerne placeret i kapitalandele svarer nu til 52 pct. af de samlede aktiver.

Foreningernes afkast i procent udgjorde ca. 9 pct., hvilket er et fald i forhold til 2005.

 

Omkostningsprocenten steg til 0,66 pct. i 2006, hvilket er en stigning på ca. 7 pct. i forhold til 2005.

Download artiklen i pdf her

Senest opdateret 05-07-2007