Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør i dag en artikel om markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter.

Download hele artiklen her:

Konklusioner:

  • Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt).
  • Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.
  • Andelen af realkreditlån ydet med rentetilpasning er fortsat stigende – nu samlet set flere realkreditlån med rentetilpasning end med fastforrentning.
  • Realkreditlån ydet med afdragsfrihed er ligeledes i vækst. Næsten en tredjedel af alle lån til ejerboliger er nu ydet med afdragsfrihed.
  • Høj udlånsvækst i 2005 – især til husholdninger.
  • Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave – netto tilbageførte nedskrivninger i 2005.
  • Boligpriser er steget kraftigt i de senere år. I reale termer er prisniveauet højt.

Senest opdateret 14-06-2006