Markedsudviklingen i 2005 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør i dag en artikel om markedsudviklingen i 2005 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Læs hele artiklen her:

Konklusioner:

  • Selskaberne opnåede samlet betragtet et resultat før skat på ca. 16,5 mia. kr. i 2005, hvilket er en mindre fremgang i forhold til 2004. Resultatet er det bedste i den seneste 5-års periode
  • Der blev tjent knap 165 mia. kr. på investeringerne, hvilket er en markant fremgang på 55 % i forhold til 2004 og klart det bedste investeringsresultat i den seneste 5-års periode.
  • Selskabernes solvensdækning udgør i gennemsnit 2,6 ultimo 2005 – dvs. at selskabernes basiskapital er over 2,5 gange større end lovgivningens kapitalkrav
  • Særligt det danske aktiemarked leverede igen i 2005 meget høje afkast, ligesom der var betragtelige afkast på fast ejendom. Tendensen med en faldende andel af porteføljen placeret i obligationer og en stigende andel i aktier er fortsat i 2005.
  • Den samlede opsparingsbaserede pensionsformue voksede i 2005 med 17 % og udgjorde ved årets udgang ca. 2.150 mia. kr.
  • Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fortsat de dominerende aktører og tegner sig for 62 % af pensionsformuen
  • Knap 55 % af livsforsikringsselskabernes samlede bruttopræmier er hentet på den markedsorienterede del af markedet for livs- og pensionsforsikring, hvor pensionskunder og virksomheder selv vælger pensionsudbyder.   
  • Der er en forholdsvis høj koncentration af markedsandele på den markedsorienterede del af pensionsmarkedet. De 5 største koncerner har en markedsandel på ca. 90 %
  • Ultimo 2005 var 0 selskaber i rødt lys og 6 selskaber i gult lys

Senest opdateret 15-06-2006