Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør i dag en artikel om markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger.

Læs hele artiklen her:
 

Konklusioner:

  • Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året i alt 777 mia. kr. Formuen i investeringsforeningerne er efter to år med kraftig vækst mere end fordoblet siden 2003.
  • Foreningernes investeringer i andre investeringsforeninger udgør 66 mia. kr. ultimo 2005, og den konsoliderede formue kan således opgøres til 712 mia. kr. ved udgangen af 2005.
  • Den store formuevækst kan henføres til en fortsat nettotilstrømning af medlemskroner til foreningerne samt et årsresultat på godt 96 mia. kr.
  • En stor del af nettotilstrømningen af medlemskroner i 2005 kan tilskrives en betydelig vækst i fåmandsforeningerne, der kom til i 2004. Formuen, der administreres i fåmandsforeningerne, er vokset fra knap 132 mia. kr. ultimo 2004 til 286 mia. kr. ultimo 2005.

Senest opdateret 05-07-2006