Markedsudviklingen i 2004 for skadesforsikringsselskaber

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør i dag en analyseartikel om markedsudviklingen i 2004 for skadesforsikringsselskaber 
 
Se hele artiklen her:
 
Konklusioner: 

  • Stigning i årets resultat på 11,1 %
  • Fordobling af det forsikringstekniske overskud i forhold til 2003
  • Investeringsresultatet svagt faldende
  • Både erstatningsprocent og omkostningsprocent på det laveste niveau i den seneste 5-års-periode.
  • Faldende genforsikringsdækning målt på afgivne præmier (absolut og relativt)
  • Stigning i egenkapitalforrentningen
  • Hovedparten af selskabernes investeringer er placeret i danske obligationer
  • De 5 største skadesforsikringskoncerner tegner sig for knap 68% af bruttopræmierne
  • Ultimo 2004 var 1 selskab i rødt lys og ingen selskaber i gult lys. Resten var i grønt lys.

Senest opdateret 20-06-2005