Markedsudviklingen i 2004 for Realkreditinstitutter

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør i dag en artikel om markedsudviklingen i 2004 for realkreditinstitutter.

Download hele artiklen her

Konklusioner:

  • Resultat før skat er stort set på samme niveau som året før - dvs. historisk højt niveau, der primært kan forklares ved den fortsat høje udlåns- og konverteringsaktivitet samt introduktion af nye lånetyper
  • Positivt resultatbidrag fra posten "Tab og nedskrivninger på udlån", dvs. netto værdiopskrivninger
  • Fortsat pæn vækst i det samlede realkreditudlån og især inden for rentetilpasningslån
  • Rentetilpasningslån udgør en stigende andel af den samlede udlånsmasse - godt 44 %, mod 35 % året før.
  • 60 % af bruttonyudlånet ydes som rentetilpasningslån ved udgangen af 2004
  • Flere rentetilpasningslån med årlig rentetilpasning
  • Afdragsfrie lån udgør 16 % af den samlede udlånsmasse, og næsten 20 % af den samlede udlånsmasse for ejerboliger og fritidshuse

Senest opdateret 17-05-2005