Markedsudviklingen i 2003 for fondsmæglerselskaber

24-07-2003

 

Finanstilsynet har i dag offentliggjort en artikel om markedsudviklingen i 2003 for fondsmæglerselskaber.
 
Læs hele artiklen her 
 
Konklusioner:

  • Netto indtjeningen er steget kraftigt,
  • kurtager, gebyrer og provisionsindtægter er steget med knap 21 procent,
  • andre ordinære indtægter er steget med 74,2 procent og udgør 26 procent af de samlede indtægter ultimo 2003,
  • trods stigende omkostninger er indtjeningen pr. omkostningskrone steget,
  • selskabernes egenkapitalforrentning er steget kraftigt,
  • fortsat høje solvensprocenter,
  • meget stor spredning i nøgletallene for de enkelte selskaber, og
  • branchen er i høj grad præget af selskaber, der kommer til og selskaber der falder fra.

 

 

Senest opdateret 09-07-2004