Markedsudvikling i 2003 for investeringsforeninger og specialforeninger

24-07-2003

Finanstilsynet har offentliggjort en analyseartikel om markedsudviklingen i 2003 for investeringsforeninger og specialforeninger 

 
Download hele artiklen her
 
Konklusioner:
  • Markant stigning i investeringsforeningernes samlede formue
  • Formuevæksten kan henføres til et godt årsresultat og fortsat tilstrømning af medlemskroner
  • Kursgevinster på aktiemarkederne den primære forklaring på foreningernes positive årsresultat – efter 3 år med negative aktieafkast
  • Hovedparten (2/3) af investeringsforeningernes formue er placeret i obligationer – den relative aktieandel er faldet de seneste 3 år
  • Omkostningsprocenten er steget i den seneste 5-års-periode

Senest opdateret 15-07-2004