Markedsudvikling i 2002 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

24-07-2003

NB: Tallene i tabel 8 er rettet d. 16. juni 2004.


Download hele artiklen her 

Konklusioner vedr. livsforsikringsselskaber & tværgående pensionskasser :
  • Fortsat stor stigning i præmier og medlemsbidrag
  • Samlet et positivt investeringsresultat – efter negativt resultat i 2001
  • Halvdelen af selskaberne fik positivt investeringsafkast, mens den anden halvdel fik negativt afkast – spredningen er blevet større
  • Den gennemsnitlige solvensgrad den laveste i den seneste 5-års-periode
  • Flere obligationer og færre aktier i selskabernes porteføljer
  • Markante kurstab på aktier – i modsætning til positive tocifrede afkast på obligationer og ejendomme
  • Årets forsikringstekniske resultat endte i minus – fremgang fra 2001
  • Ultimo 2002 var 2 selskaber i rødt lys og 11 selskaber i gult lys

Senest opdateret 16-06-2004