Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2007

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør i dag en artikel om skadesforsikringsselskabernes regnskaber 1. halvår 2007. 

Konklusioner

  • Selskaberne opnåede samlet et overskud for 1. halvår 2007 på 4,0 mia. kr. efter skat, hvilket er en stigning på 32 pct. i forhold til 1. halvår 2006
  • Den grundlæggende forsikringsdrift – målt på det forsikringstekniske resultat – gav et overskud på 3,1 mia. kr. mod et overskud på 2,7 mia. kr. i 1. halvår 2006
  • Investeringerne bidrog med 3,5 mia. kr. til det samlede resultat – en stigning på 58 pct. i forhold til samme periode sidste år
  • Pr. 30. juni 2007 var ingen selskaber i gult eller rødt lys

Download artiklen i pdf her

Senest opdateret 07-11-2007