Realkreditinstitutternes regnskaber 1. halvår 2007

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør i dag, den 11. september 2007, en artikel om realkreditinstitutternes regnskaber 1. halvår 2007.

Konklusioner:

  • Realkreditinstitutternes resultat før skat er steget.
  • Nettorente- og gebyrindtægter er steget. Realkreditsektoren er dog samlet set netto gebyr- og provisionsafgiver.
  • Mindre kursgevinster på værdipapirbeholdningerne.
  • Udgifter til personale og administration er faldet.
  • Realkreditinstitutternes kredittab på udlånsvirksomheden er fortsat meget små. Netto tilbageførte nedskrivninger på udlån.
  • Forholdsvis høj udlånsvækst. Dog ikke så høj som væksten i pengeinstitutterne.

Finanstilsynet offentliggør i dag, den 11. september 2007, en artikel om realkreditinstitutternes regnskaber 1. halvår 2007.

Download hele artiklen her (pdf) 

Senest opdateret 24-07-2008