Realkreditinstitutternes regnskaber 1. halvår 2008

24-07-2003

 

Konklusioner

 

  • Realkreditinstitutternes resultat før skat er faldet. Særligt som følge af kurstab på værdipapirbeholdningerne.
  • Nettorente- og gebyrindtægter er steget. Realkreditsektoren er dog samlet set netto gebyr- og provisionsafgiver.
  • Realkreditinstitutternes kredittab på udlånsvirksomheden er fortsat meget små.
  • Forholdsvis høj udlånsvækst. Dog ikke så høj som væksten i pengeinstitutterne.
  • Solvensprocenten er steget, men pga. nye regler vanskeligt at sammenligne i forhold til året før.

Se hele artiklen her (pdf)

Senest opdateret 16-09-2008