Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2006

24-07-2003

Finanstilsynet publicerede i september en artikel om udviklingen i pengeinstitutternes regnskaber fra halvåret 2005 frem til halvåret 2006. I artiklen beskrives bl.a. udviklingen i pengeinstitutternes nettorente- og gebyrindtægter i denne periode.

Nettorente- og gebyrindtægterne består af en række komponenter, hvoraf renteindtægter og -udgifter traditionelt har været de største poster. Herudover indgår gebyrindtægter og -udgifter samt pengeinstitutternes udbytte af aktier m.v. Udbytte af aktier m.v. har traditionelt haft et beskedent omfang i forhold til de øvrige poster og har af fremstillingsmæssige årsager hidtil været inkluderet i nettogebyrindtægterne i Finanstilsynets publikationer.

Pengeinstitutternes udbytte af aktier mv. ligger imidlertid på et betydeligt højere niveau i de indberettede halvårsregnskaber i 2006 i forhold til tidligere års halvårsregnskaber. Denne udvikling har i den seneste halvårsartikel givet anledning til, at væksten i de egentlige gebyrindtægter er blevet overvurderet. For at korrigere dette billede af udviklingen i pengeinstitutternes regnskaber, har Finanstilsynet udspecificeret posten "Udbytte af aktier m.v." og genpublicerer hermed artiklen.

Som følge af rettelsen ses det, at nettogebyrindtægterne stiger med 15 % fra halvåret 2005 til halvåret 2006 og ikke som tidligere angivet med 25 %.

Finanstilsynet publicerede i september en artikel om udviklingen i pengeinstitutternes regnskaber fra halvåret 2005 frem til halvåret 2006. I artiklen beskrives bl.a. udviklingen i pengeinstitutternes nettorente- og gebyrindtægter i denne periode. Nettorente- og gebyrindtægterne består af en række komponenter, hvoraf renteindtægter og -udgifter traditionelt har været de største poster. Herudover indgår gebyrindtægter og -udgifter samt pengeinstitutternes udbytte af aktier m.v. Udbytte af aktier m.v. har traditionelt haft et beskedent omfang i forhold til de øvrige poster og har af fremstillingsmæssige årsager hidtil været inkluderet i nettogebyrindtægterne i Finanstilsynets publikationer.Pengeinstitutternes udbytte af aktier mv. ligger imidlertid på et betydeligt højere niveau i de indberettede halvårsregnskaber i 2006 i forhold til tidligere års halvårsregnskaber. Denne udvikling har i den seneste halvårsartikel givet anledning til, at væksten i de egentlige gebyrindtægter er blevet overvurderet. For at korrigere dette billede af udviklingen i pengeinstitutternes regnskaber, har Finanstilsynet udspecificeret posten "Udbytte af aktier m.v." og genpublicerer hermed artiklen. Som følge af rettelsen ses det, at nettogebyrindtægterne stiger med 15 % fra halvåret 2005 til halvåret 2006 og ikke som tidligere angivet med 25 %.

 


Download hele artiklen her

Senest opdateret 24-10-2006