Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2008

24-07-2003

 

Konklusioner

 

  • Det samlet resultat efter skat blev et tab på 9,7 mia. kr. i 1. halvår 2008 mod et overskud på 3,8 mia. kr. i 1. halvår 2007
  • Selskaberne tabte i 1. halvår 2008 næsten 50 mia. kr. på deres investeringer. I 1. halvår 2007 var investeringsafkastet positivt på 4,1 mia. kr.
  • Samlet har selskaberne ca. 1.270 mia. kr. hensat til forsikrings- og investeringskontrakter ved udgangen af 1. halvår 2008.
  • Trafiklys – 3 selskaber i gult lys, ingen i rødt. (30.06.2008)

Se hele artiklen her (pdf)

Senest opdateret 28-10-2008