Justering af værdiansættelse af dyrkbar landbrugsjord

Finanstilsynet har på baggrund af sin markedsovervågning af handel med landbrugsejendomme justeret hektarpriserne for dyrkbar landbrugsjord. Priserne anvendes i forbindelse med nedskrivningsberegninger og solvensbehovsreservationer på udlån til økonomisk svage landbrugsbedrifter. Der er alene tale om en nedjustering af priserne i Nordvestjylland. Priserne i resten af landet fastholdes.

Finanstilsynets markedsovervågning af prisudviklingen på landbrugsejendomme og landbrugsjord baserer sig blandt andet på regelmæssig kontakt til ejendomsmæglere, observationer i forbindelse med inspektioner med mere. Finanstilsynet har konstateret, at der er banker, der anvender lavere priser end de af Finanstilsynet udmeldte.

 

Markedsovervågningen viser aktuelt, at antallet af faktiske handler med egentlige landbrugsejendomme, hvor der ses bort fra tvangssalg og tvangsauktioner, fortsat er lavt.

 

Det understreges, at formålet med jordpriserne alene er at oplyse institutterne om, hvilken værdiansættelse Finanstilsynet vil anvende som udgangspunkt for vurderinger og beregninger af nedskrivninger og solvensbehovsreservationer.

 

Finanstilsynet understreger endvidere, at belåning af landbrugsejendomme ligeledes kan ske til højere jordpriser, hvis det er konkret dokumenteret ud fra sammenlignelige handler i markedet.

 

 

Ha-priser på landbrugsjord uden bygninger maj 2019

(til brug for nedskrivnings- og solvensformål)

 

Område                               Kr./ha 2014                      Kr./ha 2019

Vendsyssel                          145.000                               145.000                              

Himmerland/

Thy/Mors/Salling                 155.000                               155.000        

 

Midtjylland                           140.000                               140.000        

 

Østjylland                            160.000                               160.000

 

Vestjylland                           125.000                               125.000

 

Nordvestjylland                    150.000                               135.000

 

Sønderjylland                      140.000                               140.000

 

Fyn                                      140.000                               140.000

 

Midt- og Vestsjælland          140.000                               140.000

 

Sydsjælland/Stevns/Møn     150.000                               150.000

 

Lolland/Falster                     225.000                               225.000

 

Bornholm                             140.000                               140.000