Nye regler om outsourcing for kreditinstitutter m.v.

Finanstilsynet har foretaget et eftersyn af reglerne for de finansielle virksomheders brug af outsourcing.

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (også kaldet European Banking Authority eller EBA) har i 2019 udstedt nye retningslinjer for outsourcing, og de nye regler om outsourcing er ændret, bl.a. for at sikre, at de danske regler er i overensstemmelse med retningslinjerne.

 

Som konsekvens af dette eftersyn og de nye retningslinjer træder der den 1. juli 2020 en ny bekendtgørelse i kraft om outsourcing for kreditinstitutter m.v.

 

Finanstilsynet forventer, at virksomhederne arbejder målrettet på at efterleve de nye krav i bekendtgørelsen, der træder i kraft den 1. juli 2020. Finanstilsynet vil i de første måneder efter ikrafttrædelsesdatoen tage hensyn til den sene offentliggørelse af bekendtgørelsen.

 

Der er for gruppe 2-forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond udstedt en særskilt bekendtgørelse om outsourcing. Kravene i bekendtgørelsen er sammenlignelige med Solvens II-reglerne, der i dag gælder for gruppe 1-forsikringsselskaber.

 

Læs mere her: Bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v. (historisk)

 

Opdatering 22/11/22: Bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v. (gældende)