Binære optioner snart permanent forbudt

Finanstilsynet forbyder nu permanent markedsføring, distribution eller salg af binære optioner.

Som tidligere varslet udsteder Finanstilsynet nu et permanent forbud mod binære optioner i Danmark med virkning fra den 7. juli 2019. Forbuddet træder i kraft samtidig med tilsvarende forbud i øvrige andre EU-lande. Binære optioner har siden juni 2018 været underlagt midlertidigt forbud i EU.

Finanstilsynet har gentagne gange advaret detailkunder mod handel med binære optioner. Binære optioner er risikable og komplekse produkter og handles ofte spekulativt via internettet. Efter Finanstilsynets vurdering er de derfor hverken egnede eller hensigtsmæssige for detailkunder.

Læs Finanstilsynets afgørelse om forbud mod markeds­føring, distribu­tion eller salg af binære optioner til detailkunder her.

Om forbuddet mod binære optioner

Det permanente forbud mod binære optioner er udstedt i overensstemmelse med artikel 42 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR). Forbuddet, som træder i kraft den 7. juli 2019, viderefører midlertidigt forbud fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, som har været gældende i hele EU siden 2. juli 2018.