Statistik for overtrædelse af regler på kapitalmarkedet i 2023

21-03-2024

Finanstilsynet foretog i 2023 18 politianmeldelser for markedsmisbrug. Det er en stigning i forhold til de foregående fem år, men stadig under niveauet i årene efter finanskrisen.

Troværdig og retvisende information er vigtig for at sikre tilliden til kapitalmarkedet. Markedsmisbrug og manglende eller fejlagtige oplysninger kan skabe alvorlige konsekvenser og føre til usikkerhed for investorer. Derfor holder Finanstilsynet øje med kapitalmarkedet og undersøger, når der er mistanke om brud på reglerne. 

Sidste år oprettede Finanstilsynet i alt 260 sager om mulig markedsmisbrug. Det er på niveau med tidligere år. Sagerne er fordelt på 132 sager med mistanke om insiderhandel og 109 sager med mistanke om markedsmanipulation. Herudover behandlede Finanstilsynet 19 forespørgsler fra udenlandske myndigheder. I de fleste sager er der efter Finanstilsynets undersøgelser ikke fundet grundlag for at gå videre med en politianmeldelse.

Finanstilsynet foretog i 2023 15 politianmeldelser i sager om mulig insiderhandel, hvilket er det højeste antal siden 2009. Stigningen skyldes nogle få komplekse sager, som resulterede i politianmeldelse af flere personer. 

Finanstilsynet foretog i samme periode 3 politianmeldelser i sager om mulig markedsmanipulation, hvilket er lavere end tidligere år. Faldet skyldes færre anmeldelser for såkaldt wash trading, hvor investorer handler med sig selv over markedet. Finanstilsynet har i de seneste år haft fokus på forebyggelse af wash trading og har bl.a. advaret investorer mod disse handler og offentliggjort notat om best practice for bankers forebyggelse af wash trades

”Enkelte komplekse sager om mulig insiderhandel har ført til flere politianmeldelser. Samtidig kan vi se et fald i sager vedrørende wash trading, hvilket vi blandt andet tilskriver den informations- og forebyggelsesindsats, der har været på området både hos os og i bankerne.” siger underdirektør Anders Balling, der leder Finanstilsynets kontor for kapitalmarkedsanalyse. 

I 2023 gav Finanstilsynet desuden 8 påtaler og påbud og 1 administrativ bøde for overtrædelse af oplysningsforpligtelserne, dvs. manglende eller forkerte oplysninger i forbindelse med ledende medarbejderes aktiehandler, storaktionærstatus og offentliggørelse af intern viden. 

Baggrund

Banker og markedspladser er forpligtet til at overvåge deres kunders adfærd på de finansielle markeder og indberette mistænkelige handler eller ordrer til Finanstilsynet. Finanstilsynet opretter en sag om markedsmisbrug, når der modtages en indberetning fra en bank eller en markedsplads, eller hvis en borger eller whistleblower henvender sig med en mistanke om markedsmisbrug. Derudover opretter Finanstilsynet sager om mulig markedsmisbrug på baggrund af tilsynets egen overvågning af handels- og ordredata. 

Se statistikkerne her.

 

 

Senest opdateret 21-03-2024

Pressekontakt

Jesper Christiansen
Kommunikationschef