Advarsel mod at handle værdipapirer med sig selv (wash trades)

25-07-2022

Finanstilsynet oplever et stigende antal sager, hvor private investorer handler værdipapirer med sig selv på markederne, og dermed begår wash trades. Finanstilsynet advarer investorer om at begå wash trades, da det er ulovligt og kan føre til fængselsstraf.

En wash trade er kendetegnet ved, at samme investor både er køber og sælger i en handel, så der ikke sker et ejerskifte af det finansielle instrument. For markedet og andre investorer vil det ligne en handel mellem uafhængige parter, og det sender urigtige signaler til markedet om købs- og salgsinteressen i en aktie, da det kan sikre kursen på et unormalt eller kunstigt niveau.

Wash trades er ulovligt, da det kan skade investorernes tillid til de finansielle markeder. Markedsmanipulation bliver i Danmark som udgangspunkt straffet med fængsel.

”Mange af de tilfælde, som vi ser i Finanstilsynet, sker uforvarende, fordi investorer ikke er opmærksomme på, at de handler med sig selv eller ikke ved, at det er ulovligt. Det vil vi gerne undgå med denne advarsel,” siger Karen Dortea Abelskov, vicedirektør i Finanstilsynet.

De fleste, som begår wash trades, er dog godt klar over, hvorfor det sker. Det sker nemlig ofte, når investor ønsker at flytte aktier fra et depot til et andet depot. Det kan både være mellem egne depoter eller fra eget depot, til en ægtefælles, samlevers eller barns depot eller til et depot tilhørende et selskab, som investoren ejer. 

Det afgørende er, hvem der er beslutningstager for investeringen. Er det samme beslutningstager, anses det for wash trades. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at den første handel er gennemført, før man lægger en ny ordre ind. 

”Som køber eller sælger af en aktie er det vigtigt at være opmærksom på, hvad man allerede har lagt ind som en ordre, inden man lægger en ny ordre ind. Ved tvivlsspørgsmål bør man søge hjælp i sin bank eller kontakte Finanstilsynet,” forklarer Karen Dortea Abelskov.

Læs mere i Finanstilsynets nyhedsbrev fra februar 2022 om, hvad handel med sig selv er, og hvad man som investor og værdipapirhandler kan gøre for at undgå at handle med sig selv.

Senest opdateret 16-05-2023