Kreditinstitutters oplysningspligt ved salg af misligholdte kreditaftaler mv.

27-06-2024

Der er indført en ny lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere, hvor det fremgår, at kreditinstitutter skal give en potentiel kreditkøber de nødvendige oplysninger om den misligholdte kreditaftale mv., jf. § 15, stk. 1, i lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere. Formålet er at sikre, at en potentiel kreditkøber kan foretage en velbegrundet beslutning ved køb af misligholdte kreditaftaler.

Finanstilsynet gør opmærksom på, at EBA har udstedt en teknisk standard (ITS) for misligholdte kreditaftaler (NPL), der specificerer kravene til de oplysninger, som kreditinstitutter skal give en potentiel kreditkøber, hvis de sælger misligholdte kreditaftaler. Formålet er at sikre en fælles standard for NPL-transaktioner i hele EU.

Den tekniske standard er udarbejdet i forlængelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/2167 om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere (NPL-direktivet), som er implementeret i Danmark ved lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere.

Link til den danske og engelske version af den tekniske standard fremgår her:

Gennemførelsesforordning (EU) 2023/2083 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for dataformularer

Implementing Regulation (EU) 2023/2083 laying down implementing technical standards for data templates

Yderligere information om tilladelse til at drive kreditservicevirksomhed:

Ansøgning – Tilladelse til kreditservicevirksomhed | Finanstilsynet