Indberetning af den systemiske buffer

01-07-2024

Med aktiveringen af den systemiske buffer for eksponeringer mod ejendomsselskaber, er det vigtigt, at kreditinstitutter er opmærksomme på at indberette de korrekte bufferkrav. Instituttets bufferkrav indberettes på own-fonds skemaet (KOFS/KOFC), fanen C.04.00.

Den danske systemiske buffer indberettes på række 0780, se notat om ”Eksponeringer omfattet af den sektorspecifikke systemiske buffer på 7 pct.”. Hvis instituttet har væsentlige eksponeringer i Norge indberettes også den norske systemiske buffer på 4,5 pct. her. Se nedenstående tabel for en fuld oversigt over, hvor de forskellige buffere skal udfyldes. Alle bufferkravene skal indberettes i hele kroner.

Række

Navn

Indhold 

0750

Capital conservation buffer

2,5 pct. af REA

0760 

Conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State

Bufferen er ikke aktiveret eller anerkendt i Danmark; der indberettes blankt (CRR art. 458, d, iv).

0770 

Institution specific countercyclical capital buffer

Det vægtede gennemsnit af kontracykliske buffersatser i lande, hvor institutter har aktiviteter ganget med instituttets samlede REA.

 

Landevægtene indberettes på C.09.04, c0110, r0020.

 

En oversigt over buffersatser i EU-lande kan findes på ESRB's hjemmeside.

 

For lande uden for EU kan buffersatser findes på Basel Komiteens hjemmeside.

 

0780 

Systemic risk buffer

Det systemiske bufferkrav; her indberettes summen af den danske systemiske buffer rettet mod ejendomsselskaber og alle udenlandske systemiske buffere, der er anerkendt i Danmark, som instituttet skal opfylde.

 

En oversigt over anerkendte buffere kan findes på Erhvervsministeriets hjemmeside

0790 

Global Systemically Important Institution buffer

Der er ikke nogen danske institutter, der er globale SIFI'er; der indberettes blankt

0800 

Other Systemically Important Institution buffer

Hvis instituttet er SIFI, indberettes det SIFI-bufferkrav instituttet skal opfylde; ellers indberettes blankt.