Information om ansøgning om tilladelse til kreditservicevirksomhed

13-02-2024

Kreditservicevirksomheder samt kreditkøbere og kreditinstitutter skal være opmærksomme på nye krav i lov om kreditservicevirksomhed og kreditkøbere.

Finanstilsynet har samlet information til virksomheder, som ønsker at søge om tilladelse til at drive kreditservicevirksomhed samt information til kreditkøbere og kreditinstitutter om deres oplysningspligt.

Baggrund

Lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere trådte i kraft den 30. december 2023. Loven implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere (NPL-direktivet) i dansk lovgivning.

Loven fremmer udviklingen af et sekundært marked for misligholdte lån ved at sikre regulatoriske rammer, der fjerner hindringer og fastsætter beskyttelsesforanstaltninger for overførsel af misligholdte lån fra kreditinstitutter til kreditkøbere. Samtidig beskytter loven låntagere og forbrugeres rettigheder. Det sker blandt andet ved at fastsætte nye kriterier for tilladelser til de virksomheder, der udfører kreditserviceringsaktiviteter og ved at give Finanstilsynet tilsynsbeføjelser på området.

Overgangsordning for virksomheder med tilladelse til at udføre inkassovirksomhed

Kreditserviceaktivitet var før den 30. december 2023 omfattet af inkassoloven og kravet om tilladelse til at udføre inkassovirksomhed. Lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere har en overgangsordning, der sikrer, at inkassovirksomheder – uden tilladelse efter lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere – kan fortsætte kreditserviceaktiviteter i et halvt år efter reglernes ikrafttrædelse (indtil den 29. juni 2024), eller indtil Finanstilsynet træffer afgørelse. Undtagelsen for tilladelse forudsætter dog, at omfattede virksomheder senest den 29. februar 2024 sender ansøgning om tilladelse til at udføre kreditservicevirksomhed. Hvis de ikke ansøger senest den 29. februar 2024, vil de ikke efter den 29. februar 2024 kunne anvende overgangsordningen og må stoppe kreditserviceringsaktivitet, indtil tilladelse efter lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere gives. 

 

Senest opdateret 13-02-2024