Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet – marts 2023

28-03-2023

Læs mere om offentlige udbudssager, prospektudkast og intern viden.

I denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet kan du bl.a. blive klogere på, hvornår der som regel opstår intern viden i offentlige udbudssager, og hvordan udsteder skal håndtere den interne viden for at leve op til reglerne. 

Du kan også læse et notat  om kravet ”forståelighed” i prospekter. Formålet med notatet er at bidrage til en forståelse af, hvad der ligger i kravet, og hvordan udstedere i praksis kan opfylde det. 

Du kan også læse en artikel om ændringer ved indsendelse af første prospektudkast. Her kan du læse mere om, hvordan processen for første indsendelse af prospektet til godkendelse hos Finanstilsynet bliver fremadrettet. 

Sidst kan du læse en artikel om, at det sker, at udstedere kategoriserer oplysninger som intern viden, uden af de faktisk er det. 

Desuden har ESMA den 3. februar 2023 offentliggjort en opdateret version af Q&A på prospektregulering. Den opdaterede Q&A indeholder et nyt spørgsmål og svar vedrørende undtagelsen i artikel 1, stk. 4, litra d, i forhold til om køb af værdipapirer via en fælleskonto betragtes som et køb af én investor. Den opdaterede Q&A kan findes her.

Rigtig god læselyst. 

 

Senest opdateret 28-03-2023