Vær præcis, når oplysninger kategoriseres som intern viden

28-03-2023

Det sker, at udstedere kategoriserer oplysninger som intern viden, uden at de faktisk er det. Da dette kan vildlede markedet, bør udstederne være meget opmærksomme i kategoriseringen.

Klar kommunikation til markedet, også når det gælder offentliggørelse af intern viden, skal bidrage til at sikre velfungerende markeder. Intern viden er: 

  • specifik viden, 
  • som ikke er blevet offentliggjort, 
  • som direkte eller indirekte vedrører en eller flere udstedere eller et eller flere finansielle instrumenter, og
  • som, hvis den blev offentliggjort, mærkbart ville kunne påvirke kursen på disse finansielle instrumenter eller på de heraf afledte finansielle instrumenter.

Det fremgår af artikel 7, stk. 1, litra a, i markedsmisbrugsforordningen.

Offentliggørelse af oplysninger som intern viden kan i sig selv sende et signal til markedet om, at der er tale om oplysninger, der vil kunne påvirke kursen i op- eller nedadgående retning. Det vil derfor kunne vildlede markedet, hvis en udsteder fejlagtigt offentliggør oplysninger til markedet som intern viden, hvis disse oplysninger reelt ikke er det. I sådanne tilfælde vil Finanstilsynet kunne påbyde en udsteder at berigtige, at der ikke var tale om intern viden, hvis dette i væsentligt omfang sender urigtige oplysninger til markedet. Dette kan ske ved at offentliggøre en meddelelse til markedet med berigtigelsen. 

Det er udsteder, der kender sin virksomhed bedst, og det er derfor også udsteder, der er nærmest til at vurdere, om oplysninger udgør intern viden. Det er på den baggrund vigtigt, at en udsteder nøje vurderer, om oplysninger udgør intern viden eller ej. En udsteder bør generelt have overvejet, hvad der hos udstederen kan være intern viden. Det kan ske i form af nogle interne retningslinjer eller en politik, der beskriver de situationer, hvor udstederen har intern viden.  


Senest opdateret 28-03-2023