Søfartssektoren indlemmes i EU’s CO2-kvoteordning

21-12-2023

Fra 1. januar 2024 indlemmes søfartssektoren i EU’s CO2-kvoteordning.

I 2023 vedtog EU formelt, at indlemme søfartssektoren i EU’s CO2-kvoteordning ”EU Emissions Trading System” (EU ETS).

Det betyder, at fra 1. januar 2024 bliver det obligatorisk for rederier at købe og indlevere CO2-kvoter, der modsvarer deres udledning af CO2.

Indlemningen sker som en indfasning frem til 2027. Det betyder at fra 1. januar 2025 skal rederier for skibe med en bruttotonnage på over 5.000 indlevere CO2-kvoter svarende til 40 pct. af deres samlede CO2-udledning udledt i 2024. I 2026 stiger dette til 70 pct og fra 2027 og frem vil kravet 100 pct. 

CO2-kvoter er finansielle instrumenter og udførelse af aktiviteter med disse, herunder handel for egen eller kunders regning og udførelse af kundeordrer, og budgivning på auktioner over CO2-kvoter kræver i nogle tilfælde en tilladelse fra Finanstilsynet. 

Du kan læse mere om, hvornår en virksomhed skal have en tilladelse til at handle med CO2-kvoter eller byde på auktioner over CO2-kvoter. Der kan du også finde links til relevant lovgivning og information fra Finanstilsynet om CO2-kvoter. 

Senest opdateret 21-12-2023