Fortolkning vedrørende infrastrukturstøttefaktoren

16-09-2022

Finanstilsynet offentliggør i dag et notat vedrørende fortolkningen af den såkaldte infrastrukturstøttefaktor

Den såkaldte infrastrukturstøttefaktor er indført i kapitalkravsforordningen (CRR) artikel 501a med EU-forordning 2019/876 af 20. maj 2019.

Infrastrukturstøttefaktoren giver mulighed for, at eksponeringer mod infrastruktur kan være omfattet af en støttefaktor (infrastrukturstøttefaktoren), såfremt eksponeringen opfylder en række krav. Konkret kan kapitalkravet til eksponeringer knyttet til infrastruktur ganges med en faktor 0,75, hvis den opfylder kravene herfor.

Finanstilsynet er blevet spurgt til fortolkning af visse dele af reglerne vedrørende infrastrukturstøttefaktoren, og offentliggør på denne baggrund et notat herom.

Find notatet.

Senest opdateret 16-09-2022