Temaundersøgelse om nedbringelsesstrategier for nødlidende eksponeringer

29-09-2022

Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse, der har til formål at klarlægge implementering og overholdelse af kravet om en nedbringelsesstrategi for nødlidende eksponeringer, der findes i bilag 1, nr. 27-31 i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Der er indført krav om, at kreditinstitutter skal vedtage og gennemføre en nedbringelsesstrategi, når andelen af nødlidende lån af den samlede låneportefølje udgør 5 pct. eller mere. Formålet med kravet er at bidrage til et mere modstandsdygtigt finansielt system, ved at institutter aktivt modvirker ophobning af nødlidende eksponeringer i deres porteføljer. Institutterne skal iagttage gældende regler om forbrugerbeskyttelse, når de gennemfører deres nedbringelsesstrategier.

Undersøgelsen viser, at flere institutters nedbringelsesstrategier er meget overordnede. Der er generelt behov for, at nedbringelsesstrategier i højere grad er individuelt tilpasset de enkelte institutters konkrete forhold. Reglerne er forholdsvis nye, og af samme årsag har undersøgelsen ikke ført til egentlige tilsynsmæssige reaktioner.

Undersøgelsen blev gennemført i slutningen af 2021 og starten af 2022. Undersøgelsen omfatter i alt 19 pengeinstitutter, der pr. 30. juni 2021 havde en NPL-ratio på 5 pct. eller højere.

Læs rapporten.

Senest opdateret 29-09-2022