Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet – oktober 2022

06-10-2022

Se med i denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet, hvor du bl.a. kan læse mere om hvilke bæredygtighedsrelaterede oplysninger som bør fremgå i prospekter for udstedelse af grønne obligationer.

Herudover kan du læse en opfølgning på notat om risikofaktorer i prospekter som bl.a. indeholder en ikkeudtømmende negativliste over konkrete risikofaktorer, som Finanstilsynet ikke betragter som risikofaktorer i prospektforordningens forstand.

Du kan også læse om retningslinjer for, hvordan risikofaktorafsnittet, omhandlende de risici, der følger af, at være underlagt BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), kan udarbejdes i et prospekt.  

Sidst kan du læse en artikel om en domhvor en person fik 30 dages betinget fængsel for, at have anbefalet en bekendt til insiderhandel.

 

Desuden har ESMA den 23. juni 2022 offentliggjort en opdateret version af Q&A om markedsmisbrugsforordningen. Den opdaterede Q&A indeholder et nyt spørgsmål og svar angående markedssonderinger.

Senest opdateret 06-10-2022