Temaundersøgelse om oplysninger om sammenhængen mellem aflønningspolitikker og bæredygtighedsrisici

23-11-2022

Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse af, hvordan udvalgte pensionskasser og livsforsikringsselskaber oplyser om sammenhængen mellem virksomhedernes aflønningspolitik og integration af bæredygtighedsrisici i investerings- og rådgivningsprocesserne. På baggrund af undersøgelsen offentliggør Finanstilsynet et god praksisnotat med sine forventninger på området.

 

Finansielle markedsdeltagere og rådgivere, som er omfattet af disclosureforordningen, skal oplyse, hvordan deres aflønningspolitikker tager højde for integration af bæredygtighedsrisici. Oplysningsforpligtelsen har til formål at bibringe investorer og kunder større gennemsigtighed med, hvordan virksomhederne sikrer en hensigtsmæssig styring af bæredygtighedsrisici og ikke tilskynder til overdreven risikotagning i investerings- og rådgivningsprocesser.

Finanstilsynets undersøgelse viser, at størstedelen af de omfattede virksomheder ikke har oplyst tilstrækkeligt om sammenhængen mellem virksomhedens aflønning og virksomhedens arbejde med bæredygtighedsrisici. Finanstilsynet finder særligt, at virksomhederne ofte oplyser, hvorvidt der er en sammenhæng, men ikke hvordan de sikrer denne sammenhæng. 

”Disclosureforordningen pålægger ikke virksomhederne at have en sammenhæng mellem aflønning og integration af bæredygtighedsrisici. Men den stiller krav om, at virksomhederne skal oplyse, hvorvidt, og i givet fald hvordan, der er en sammenhæng. Formålet er, at investorer og kunder skal kunne vurdere, hvordan virksomhederne sikrer, at deres aflønningsstruktur bidrager til en hensigtsmæssig styring af bæredygtighedsrisici”, siger Henrik Brarup Damgaard, kontorchef i Finanstilsynets kontor for tilsyn med ESG.

Undersøgelsen viser derudover, at nogle virksomheder ikke skelner tilstrækkeligt tydeligt imellem virksomhedernes målsætninger om at fremme bæredygtighed og selve håndteringen af bæredygtighedsrisici. Flere virksomheder, som har indarbejdet oplysninger om bæredygtighedsrisici i deres aflønningspolitik, kunne desuden ikke i tilstrækkelig grad dokumentere, at de efterlever aflønningspolitikken.

”Miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold udgør kilder til finansielle risici. Det er derfor væsentligt, at finansielle markedsdeltagere og rådgivere er opmærksomme på, hvordan deres aflønningsstruktur skaber de rette incitamenter til at håndtere disse risici”, siger Henrik Brarup Damgaard

Bestemmelsen i disclosureforordningens artikel 5 er ikke påvirket af de regulatoriske tekniske standarder, som træder i kraft den 1. januar 2023.

Læs hele Finanstilsynets god praksisnotat

In English: Thematic review on sustainability-related information in remuneration policies

 

Senest opdateret 23-11-2022